Domači pridelki in izdelki

Mesnina je od nekdaj polnila našo kaščo. Pred nekaj leti smo svojo kmetijo dopolnili z novo sodobno predelovalnico in sušilnico mesnin. Blagodejne učinke burje še danes maksimalno izkoristimo za sušenje pršuta, salame, vratovine, pancete, špeha (mast, ocvirki, ...) Le tako smo lahko, s svojimi izdelki iz doma rejene živine (prašiči in govedo), na trgu brez konkurence.

Pridelki

Poleg mesnin, pa sta tudi zelenjava in sadje pomemben del naših prednikov. Pri nas se lahko skozi vse leto nabira zelenjavo, predvsem vipavski radič, ki je v najhujšem mrazu nepogrešljiv. Iz sadja izdelujemo marmelade in sokove, ki so novost pri naši hiši.